Basistraining

Je bent pas begonnen als leidinggevende of je wilt leidinggevende worden bij je groep en je voldoet aan de minimumeisen voor de functie. Hoe word je dan leidinggevende op basisniveau of op gekwalificeerd niveau en waar moet je mee beginnen?

De praktijkbegeleider in jouw groep zal samen met jou bekijken of je aan het basisniveau voldoet of misschien al (bijna) aan het gekwalificeerde niveau. Dit doe je door samen de competenties (een totaal aan vaardigheden, kennis en houding) door te nemen die je nodig hebt voor het basisniveau en voor het gekwalificeerde niveau. Afhankelijk van je ervaring vanuit het leidinggeven, je werk of je studie, zal je sommige competenties die nodig zijn al kunnen afvinken. Zo weet je precies wat je nog moet leren. Dat kan op verschillende manieren: door het volgen van trainingen in je eigen regio of ergens anders in Nederland (handig als je studeert; je kunt de training volgen in je studentenstad), door het opdoen van ervaring in je eigen groep of door stage te lopen bij een andere groep.

In het kort: bij het basisniveau hoeven niet alle competenties aanwezig te zijn en is er het streven naar ontwikkeling van de hiervoor benodigde competenties. Bij het gekwalificeerde niveau zijn alle competenties ontwikkeld en voldoende aanwezig.

Waar moet je aan voldoen?

Als je leiding wilt worden bij Scouting, moet je voldoen aan de volgende minimumeisen:

  • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
  • Je bent minimaal 18 jaar.
  • Je bent bereid tot ontwikkeling van de voor de rol (in deze speltak) geldende competenties binnen 8 maanden na aanvang functioneren.
  • Omgaan met jongeren vraagt om bewustzijn met betrekking tot gedragscodes, normen en waarden. Je sluit je aan bij het door Scouting Nederland gevoerde beleid op het gebied van omgangsvormen.
  • Je beschikt over een voor de rol geldige Verklaring Omtrent Gedrag en je onderschrijft de gedragscode.

De basistraining bestaat uit:

  • 2 trainingsweekenden waarin alle 12 modules worden behandeld
  • Intervisie met andere beginnend leiding
  • Tussen de 2 weekenden in de informatie die je hebt gekregen proberen toe te passen bij je eigen groep
  • Het opbouwen van ervaring binnen de groep (onder begeleiding van je Praktijkbegeleider.

Eindbeoordeling

Als je over de algemene competenties beschikt en de bijbehorende aanvullende competenties hebt behaald en geregistreerd, kan de praktijkbegeleider de kwalificatie aanvragen bij de praktijkcoach. Als de praktijkcoach jou geschikt vindt, dan zal hij jou in Scouts Online registreren als gekwalificeerd leiding. Afhankelijk van je speltak zal de kwalificatie die er bij hoort geregistreerd worden. Vervolgens kun je een kwalificatieteken bestellen bij de ScoutShop.

In de Kwalificatiewijzer kun je opzoeken door wie een bepaalde kwalificatie aangevraagd of geregistreerd kan worden in Scouts Online.

Inschrijven voor deze training