Digitaal Bestuurscafé

Op dit moment staat er nog geen bestuurscafé op de planning. Benieuwd waar het de vorige keer over ging? Lees het hieronder: Graag een onderwerp aandragen voor het volgende café? Mail naar bestuur@scoutingachterhoek.nl

Werven van vrijwilligers
Wij hebben gehoord dat het bij diverse groepen lastig is om vrijwilligers te vinden.
Tijdens dit bestuurscafé willen we op een interactieve manier op zoek gaan naar mogelijkheden om die vrijwilligers te werven.

We willen je vast vragen om na te denken over de volgende vraag:

Hoe werft jouw groep zijn vrijwilligers?