Regioraad november

Do. 30 november 2023

De regioraad is een vergadering waarin de gang van zaken in de regio besproken wordt en waarbij belangrijke (groep overstijgende) beslissingen worden genomen. Elke groep mag een vertegenwoordiger naar deze vergadering sturen.

Elke laatste donderdag van mei en elke laatste donderdag van november is de regioraad.