Regioraad

Do. 25 november 2021

De regioraad is een vergadering waarin de gang van zaken in de regio besproken wordt en waarbij belangrijke (groep overstijgende) beslissingen worden genomen. Elke groep mag een vertegenwoordiger naar deze vergadering sturen.

De locatie van de regioraad zal later worden bekendgemaakt.