Teamleiderstraining

Za. 08 februari – 08 maart 2025

Als teamleider van een speltak vorm je, samen met je teamleden en de kinderen of jongeren in je speltak, de basis van Scouting. In je speltak wordt het Scoutingspel gespeeld. Net als voor leidinggevenden, is er ook voor de teamleid(st)er een kwalificatie die bestaat uit verschillende competenties die je nodig hebt voor je functie.

Met je team streef je er naar om minimaal twee leidinggevenden gekwalificeerd te hebben (dit is afhankelijk van de grootte van je team) en ook als teamleider streef je er naar om je kwalificatie als teamleider te behalen. In het teamprofiel kun je zien dat elk leidingteam een gekwalificeerd teamleid(st)er heeft. Wil je je kwalificeren als teamleid(st)er, dan moet je wel eerst gekwalificeerd leiding zijn.

Waar moet je aan voldoen?

  • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
  • Je bent minimaal 21 jaar.
  • Je bent bereid tot ontwikkeling van de voor de functie (in deze speltak) geldende competenties, zodat je binnen 8 maanden na het beginnen van je taak gekwalificeerd bent.
  • Omgaan met (jeugd)leden vraagt om bewustzijn m.b.t. (on)gewenste omgangsvormen. Je bent bekend met het beleid van Scouting Nederland op dit gebied.
  • Je beschikt over een voor de rol geldige Verklaring Omtrent Gedrag en je onderschrijft de gedragscode.
  • Je hebt de kwalificatie gekwalificeerd leidinggevende.

Wat moet je meer doen dan een leidinggevende?

In het functieprofiel staat dit goed weergegeven. Van een teamleider wordt verwacht dat hij bepaalde competenties beheerst die net een stap verder gaan dan voor een leidinggevende. Als teamleider heb je overzicht over het totaal. Je weet hoe je team functioneert, of er conflicten zijn en of je bezetting optimaal is. Ook kijk je extra naar het spel en het programma. Is het spel van goede kwaliteit, gebruiken we het spelaanbod en de progressiematrix en houd je de rode draad in het programma in het vizier van het Scoutingseizoen? Zijn de doelen gehaald aan het eind van het seizoen?

De Teamleiderstraining bestaat uit:

  • 2 zaterdagen (van 10.00 tot 16.00 uur) waarin alle modules worden behandeld
  • Intervisie met andere leiding
  • Het toepassen van verkregen informatie in de praktijk bij je eigen team

Kwalificatie

Als je over de algemene competenties beschikt en de bijbehorende aanvullende competenties hebt behaald en geregistreerd, kan de praktijkbegeleider de kampkwalificatie aanvragen bij de praktijkcoach. Als de praktijkcoach jou geschikt vindt, dan zal hij jou in Scouts Online registreren als gekwalificeerd ‘teamleider’. Afhankelijk van je speltak zal de kwalificatie die er bij hoort geregistreerd worden. Vervolgens kun je een kwalificatieteken bestellen bij de ScoutShop. In de Kwalificatiewijzer kun je opzoeken door wie een bepaalde kwalificatie aangevraagd of geregistreerd kan worden in Scouts Online.

Inschrijven voor deze training