Wat is Scouting Achterhoek?

Scouting Achterhoek is de samenwerking tussen alle groepen in de regio. Dit samenwerken kan op het gebied van trainingen, activiteiten en kennisuitwisseling.

Regio Scouting Achterhoek bestaat 28 groepen die in het geografische gebied de Achterhoek liggen en uit één groep daarbuiten (Scouting Voorst). Deze groepen beslissen samen wat ze belangrijk vinden in de regio. Dus op welke manier er samengewerkt zou moeten worden. Deze beslissingen worden genomen in de regioraad. De regioraad kiest ook het regiobestuur, wat het bestuur een vertegenwoordiging uit de regio maakt. Om de wensen van de groepen uit te voeren en uitvoerbaar te maken, maakt het regiobestuur door middel van een beleidsplan de plannen voor de komende jaren. Samen met regio vrijwilligers in verschillende spel- of trainingsteams worden de plannen uitgevoerd.

De regio is niet alleen een formele schakel tussen de groepen en het landelijk orgaan van Scouting Nederland. De regio wordt ingevuld voor en door de groepen.

Wat doet de regio?

De vrijwilligers van Scouting Achterhoek zijn voornamelijk (oud) leden van de groepen in de regio. In verschillende teams houden zij zich bezig met het organiseren van activiteiten, deskundigheidsbevordering, het uitwisselen van kennis tussen de groepen en het bieden van hulp aan de groepen.

Wil jij weten wat de regio en haar vrijwilligers precies doen? Kijk dan op de pagina’s over de activiteiten en trainingen.

Waarom de regio?

Voor een bever is de Scoutinggroep waar hij/zij lid van is, dé Scouting. Wanneer zo’n jeugdlid deelneemt aan een regioactiviteit zoals de Bever-Doe-Dag, of de Jungledag op welpen leeftijd, dan maakt hij of zij voor de eerste keer kennis met andere scouts en ziet dat de wereld van scouting groter is dan de eigen groep. De jaren daaropvolgend komt dit jeugdlid jaarlijks in contact met zijn leeftijdsgenoten binnen de jeugdvereniging. Meegroeiend met zijn/haar leeftijd neemt de scout deel aan de (r)sw, explorer challenge en andere regio activiteiten, om daarna als leiding ervaring uit te wisselen met de kaderleden van andere groepen welke hij door de jaren heen niet uit het oog verloren is. Door deze jaarlijkse ontmoetingen heeft een vrijwilliger bij de groep door de jaren heen een netwerk opgebouwd waaruit hij/zij extra kennis en connecties kan putten.

Naast het voordeel bij de individu heeft de regio ook voordelen op groepsniveau. Voornamelijk in de uitwisseling van kennis, ervaring en eventueel materialen. Er wordt al veel gekeken bij de buren, maar een deurtje verder geeft vaak net dat beetje extra informatie.

Groepen die zelfvoorzienend zijn kunnen als voorbeeld dienen voor de groepen die graag hulp aannemen. Wanneer we er samen voor zorgen dat de zwakste schakel uit onze ketting sterker wordt, dan maakt ons dat als geheel ook sterker

Visie

Scouting Achterhoek zorgt voor de verbinding tussen de groepen en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de groepen en vrijwilligers. De regio stimuleert dat vrijwilligers het beste uit zichzelf weten te halen. Op het gebied van spel- en activiteiten staat de regio voor een uitgebreid aanbod voor alle speltakken. Het gezamenlijk belang van de groepen staat bij ons altijd voorop.