Regioraad

De regioraad is een vergadering waarin de gang van zaken in de regio besproken wordt en waarbij belangrijke (groep overstijgende) beslissingen worden genomen. Elke groep mag een vertegenwoordiger naar deze vergadering sturen. Elke groep heeft bij beslissingen één stem.              

De regioraad neemt besluiten over:

  • het beleid in de regio;
  • de samenstelling van het regiobestuur;
  • de begroting en het financiële beleid van de regio.

Om een besluit te nemen is een minimale meerderheid van groepen nodig. Wanneer bij een stemming over een bepaald onderwerp de meerderheid niet behaald is, kan bij een volgende regioraad over ditzelfde onderwerp nogmaals gestemd worden. Ongeacht het aantal aanwezige groepen.

De regioraad vindt minimaal twee keer per jaar plaats: elke laatste donderdagavond van mei en november. Kijk in de regioagenda voor de meest recente data.

Bekijk onderaan de pagina de notulen van de laatste regioraad.

Notulen regioraad

Sommige downloads zijn alleen beschikbaar als je bent ingelogd, wil je alles zien? Klik hier om in te loggen

Geen downloads gevonden.