Landelijke voorzittersdag

Op 7 maart was de regio aanwezig op de landelijke voorzitterdag. Hier stonden er een aantal interessante punten op de agenda.

Zo hebben we het gehad over bestuursontwikkeling,  de beoordeling van de waarderingstekens en hebben we toffe praktijkvoorbeelden van andere regio’s gehoord.

Ook onze regio heeft trots verteld over wat voor een stappen er gezet zijn en nog gaan zetten. Hiermee hebben wij andere regio’s geïnspireerd om hetzelfde te doen.

Onder andere de enquête en de naamsverandering zijn aan bod gekomen.