Meerjarenplan en meerjarenbeleid

Tijdens de regioraad van 26 november 2020 zijn het meerjarenbeleid en het meerjarenplan besproken. Beide stukken zijn, na een paar kleine aanpassingen, goedgekeurd door de regioraad.

Meerjarenbeleid 2020-2024

Het meerjarenbeleid bestaat uit twee gedeelten.
In het eerste gedeelte gaat het over de meerwaarde van de regio en over
de kansen en mogelijkheden die een actieve regio met zich meebrengt. Maar ook over de grenzen van onze regio, over de bergen die nog te verzetten zijn. 

Het tweede gedeelte is het meerjarenbeleid zelf. Het beleid met de uitkomsten van de regio enquête als basis. 
Er is geprobeerd om dit document van het meerjarenbeleid niet te uitgebreid of te ingewikkeld te maken, zodat het een eenvoudig te lezen naslagwerk blijft.

Meerjarenplan 2020-2024

In het meerjarenplan zijn de plannen opgenomen waar de regio de komende twee jaar mee aan de slag wil.

 

Het meerjarenbeleid en het meerjarenplan zijn te vinden bij downloads