(PV) lid landelijke raad

Helaas is ons lid landelijke raad Simon Lubben gestopt. Daarom zoeken we misschien wel jou!

Het lid landelijke raad vertegenwoordigt onze regio op de landelijke raad en houdt onze regio op de hoogte van alles wat er op landelijk niveau speelt.

Het lid landelijke raad is een actieve bestuursfunctie. Gelukkig doe je dit niet alleen, maar samen met het plaatsvervangend lid landelijke raad. Als pvl ben je de sparringpartner / sidekick van het raadslid. Samen bereid je de landelijke onderwerpen voor om die ter discussie te stellen in de regioraad. Dit heeft als meerwaarde dat je de stukken langs verschillende invalshoeken kan bekijken en een breder bereik hebt in je netwerk. Een (plaatsvervangend) lid heeft tijdens de landelijke raad stemrecht en zorg je dat onze regio goed vertegenwoordigd is en zo mee kan beslissen over het landelijk beleid.

De verwachte tijdsbesteding voor deze functie is gemiddeld 2 uur week vanaf 6 weken voor aanvang van de landelijke raad, tot 2 weken erna. Verdere uren zijn in overleg met het landelijk raadslid. Bijvoorbeeld om tussendoor over zaken te overleggen of vragen van groepen of het regiobestuur te beantwoorden. Voor het landelijk raadslid geldt daarnaast dat hij deelneemt aan de bestuursvergaderingen (om de 6-8 weken) en dat hij een actieve rol speelt in de regio. 1 a 2 keer per jaar een regionale activiteit bezoeken en meehelpen aan algemene bestuurstaken.

Procedure (plv) lid landelijke raad.

De procedure voor het werven van het lid landelijke raad of diens plaatsvervanger ligt vast in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland paragraaf 3.6.

In dit artikel staat bijvoorbeeld dat iedereen die in onze regio woont en niet via een andere scoutinggroep aan een andere regio verbonden is ook kiesrecht heeft op de verkiezing van de vacature van het lid landelijke raad; de uitslag minimaal 6 weken voor de landelijke raad bekend moet zijn en ieder lid hier over geïnformeerd moet worden en een stembiljet moet ontvangen.

Om aan al deze stukken te voldoen hebben we binnen het bestuur de volgende procedure vastgelegd:

  • Op 8 september 2022 zijn alle leden van scouting, woonachtig in onze regio, maar niet anders verbonden aan een andere regio geïnformeerd over de vacature en de aankomende verkiezing.
  • Op 12 september 2022 zijn alle kaderleden verbonden aan onze regio geïnformeerd.
  • Op 1 oktober 2022 Sluit de vacature. Vanaf dan kan niemand meer reageren.
  • In de periode tussen 1 en 10 oktober nemen wij de tijd om te kijken of de kandidaten voldoen aan de in artikel 52 gestelde eisen: “Kandidaten dienen te beschikken over ruime kennis van de doelstelling, de spelvisie en de uitgangspunten van het Scoutingspel en de organisatiestructuur van Scouting Nederland.”
  • Rond 10 oktober sturen wij een mail naar alle kiesgerechtigden zoals vastgelegd in artikel 51 waarin de kandidaten zich voorstellen. Ook zal in deze e-mail een digitaal stembiljet staan. Deze biljetten worden verzameld en opgeslagen. De stembiljetten kunnen uiterlijk tot 25 oktober ingeleverd worden.
  • Uiterlijk 28 oktober zal de uitslag op de website en social media kanalen bekend gemaakt worden.