Vacature Regio Secretaris

Als secretaris maak jij deel uit van het dagelijks regio bestuur. Jij bent verantwoordelijk voor verslaglegging van afspraken van de vergaderingen en voor het verzamelen en bewaren van informatie van de regio.

Daarnaast behoren ook algemeen bestuurstaken tot deze functie. Zo ben je bereid groepen en regioactiviteiten te bezoeken en over algemene vraagstukken mee te denken en beslissen.

Wat doet de secretaris? 

  • Vastleggen van actiepunten en notuleren van 6 tot 8 bestuursvergaderingen per jaar.
  • Vastleggen van actiepunten en notuleren van 2 regioraden per jaar.
  • Correspondentie en administratieve contacten.
  • Behandelen van  in- en uitgaande post.
  • Bijhouden van de vrijwilligers administratie.
  • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergadering.

De verwachtte tijdsbesteding is 5 uur per maand.

Download volledige vacature